Safle We a Porth ac adnoddau digidol

Er mwyn gwella llythrennedd digidol dysgwyr ôl-16 ac er mwyn meithrin sgiliau e-ddysgu yng Ngwynedd ac Ynys Môn mae'r Consortiwm yn buddsoddi mewn gwefan a phorthnewydd. Bydd yn adnodd gwerthfawr i ddysgwyr ac i staff, ac yn fodd o ddal holl wybodaeth am ddarpariaeth ôl-16 y ddwy sir yn ganolog mewn un lle hwylus. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am holl faes addysg bellac, newyddion perthnasol i addysg ôl-16 y ddwy sir, prosbectws cyrsiau partneriaethol, porth adnoddau digidol y Consortiwm a llawer mwy.

off canvas exit