Prosbectws

Mae Prosbectws Cyrsiau Cydweithredol ol-16 Gwynedd ac Ynys Môn rŵan ar gael yn y rhan “Cyrsiau” ar y safle yma ar gyfer dysgwyr blwyddyn 11 eleni bydd yn dewis eu cyrsiau ar gyfer blwyddyn 12 mis Medi 2021. Mae’r prosbectws yn cynnwys manylion y cyrsiau a’r sefydliadau bydd yn cynnig nhw. Erbyn hyn mae tua 50 cwrs yn cael eu cyflwyno yn gydweithredol ar draws y ddwy sir sydd yn rhoi dewis eang i’r dysgwyr.

off canvas exit