Mynnwch eich llais!

Mae cynyddu cyfranogiad y dysgwyr yn elfen hollbwysig o waith y consortiwm a byddwn eleni yn ymgynghori gyda dysgwyr am wahanol faterion trwy amryfal ddulliau.  Bydd holiadur Llais y Dysgwr 2016-17 yn cael ei lansio ddydd Llun, Chwefror 27 ar gyfer dysgwyr ôl-16 yng Ngwynedd a Môn.  Edrychwn ymlaen i glywed eich barn ac i gyhoeddi’r canfyddiadau. 

off canvas exit